Wat klank met de mens kan doen

Wat klank met de mens kan doen Een nieuw jaar is begonnen. De klanken van het vorige jaar zijn verstomd. Misschien herinneren we ons nog die vele klanken van de kerstdagen, van Oud en Nieuw. Klank doet iets met je. Het kan harmoniserend werken of verstorend, het kan...

Over het levenseinde

Over het levenseinde Over het levenseinde Het kabinet wil dat mensen “tijdiger het gesprek aangaan” met artsen en vooral hun naasten. Er wordt geregeld gesproken in de media over euthanasie. Misschien komen bij euthanasie wel alle levensvragen bij elkaar. Niet alleen...

Dementie

Dementie Dementie In mijn omgeving zag ik hoe verschillend mensen omgaan met dementie. Nu de overheid heeft aangekondigd dat mensen moeten gaan nadenken hoe ze hun latere jaren, zeg maar de herfst periode van het leven, willen doorbrengen, ligt het voor de hand om ook...