10 jaar transpersoonlijk-net

24 apr 2023

Een terugblik van Piet van Gijssel

10 jaar TPnet- Piet van GijsselDit jaar (2023) bestaat transpersoonlijk.net (TPnet) 10 jaar. Voor Piet van Gijssel, oprichter TPnet, de tijd om de balans op te maken. Heeft de Stichting nog toegevoegde waarde?
Terug naar 10 jaar geleden. Wat zei Piet er toen van? En nu?

Hoe ben je in aanraking gekomen met het transpersoonlijke gedachtengoed?

10 jaar geleden:
“Na 25 jaar analist, waarvan 10 jaar in de hectiek van het leidinggeven, was ik op zoek naar meer balans en diepgang en kwam zo bij het CGL terecht. CGL staat voor Centrum voor Gestalttherapie en Lichaamswerk. Bij het CGL ging het om begrippen als bewustwording, persoonlijke groei en zingeving. Ik heb hier pijnlijke ervaringen, zowel recente als zeer oude, verwerkt. Terwijl ik op mijn werk als analist vooral gericht was op het bedenken van oplossingen, leerde ik bij het CGL eerst te luisteren naar mezelf en m’n emoties. En verder: wat kun je leren van wat je meemaakt? Bij de intake voor de opleiding werd toen gevraagd wat ik als 10-jarige graag wilde worden. Mijn antwoord was: ‘elektricien of dominee’ Achteraf zie ik de elektricien terug in mijn werk als analist en de dominee in het therapeut-zijn. Ik koos niet bewust voor transpersoonlijke therapie, dat kreeg tijdens de opleiding inhoud en betekenis.”

Wat is het belangrijkste bij transpersoonlijke therapie?

10 jaar geleden:
In de praktijk blijkt dat denken en praten over een probleem niet helpt. Wat wel helpt is om bewust te ervaren wat het probleem met je doet en te ontdekken welk deel van het probleem bij jezelf hoort en welk deel bij iemand of iets anders. Met dit inzicht kun je de volgende stap in het leven weer zetten.”

Nu:
Uitgangspunt van de therapie was en is altijd het herstel van de eigen autonomie en de ontwikkeling van een gezond zelfbewustzijn. Het gaat om heel de mens (holistische therapie). Aangezien elk mens anders is, is het voor de therapeut de kunst om goed aan te sluiten bij de ander. Instant oplossingen bestaan niet.

Bovengenoemde benadering om trauma’s en problemen te verwerken zie ik bij veel complementaire therapeuten ook al heeft het een andere naam. De benadering is dat je met de client werkt aan een (vertrouwens)basis van waaruit hij naar zijn probleem leert kijken in plaats van totaal overspoeld te worden door het probleem. Van hieruit kan de verwerking plaats vinden en kan de client leren om andere keuzes in het leven te maken. Er is niet één specifieke werkwijze, wel een transpersoonlijke benadering.

‘Hoe gaat het bij jou in de praktijk?’

10 jaar geleden:
“Ik geef de cliënt de ruimte om in een veilige omgeving zijn verhaal te doen en stel me open voor zijn problemen, zonder een waardeoordeel. Ik vraag waar de cliënt nu mee zit en wat zijn probleem nu is. En vervolgens sluit ik daar op aan. Ik heb geen kant-en-klare oplossingen of een gesloten diagnose. Waarom niet? Omdat het probleem en de hieronder liggende vraag zichtbaar moeten worden. Verder is het belangrijk dat er een klik is met de cliënt. Als therapeut ben ik vooral een goed luisteraar. De nadruk ligt op aandacht voor de cliënt. Door m’n cliënt ruimte te bieden ontstaat er verbinding. En wat blijkt? Vaak heeft een cliënt hooguit 5 of 6 sessies nodig, waarna hij weer verder kan.

Nu:
Mijn benadering is in grote lijnen niet veranderd. Door mijn eigen ontwikkeling ben ik wel veel intuïtiever geworden. Ik werk niet vanuit kennis maar vanuit een niet-weten, waarbij mijn ervaring en kennis op de achtergrond wel meespelen. Ik werk steeds meer met datgene wat ik rechtstreeks voel en met ingevingen. Mijn praktijknaam is Jouw Wijze. Dit staat voor jouw manier van doen en ook voor de oude wijze die in jou zit. Ik zoek contact met de Wijze in jou, want die kent jou.

10 jaar TPnet- Samen zijn

Wat verwacht je in de toekomst van transpersoonlijke therapie?

10 jaar geleden:
“Uit een gesprek met een transpersoonlijk psychiater weet ik dat de relatie met de reguliere zorg stroef is. Ik vind het daarom hoopvol dat Lentis (GGZ-Groningen) met Integrale Psychiatrie een andere weg laat zien. Mijn droom is dat in de toekomst transpersoonlijke therapie in Nederland heel gewoon is en volledig geïntegreerd zal zijn binnen de zorg. En daarom zet ik me graag in voor meer expertise door te ontmoeten en te verbinden binnen het transpersoonlijk.net.”

Nu:
“Transpersoonlijk” als stroming speelt volgens mij geen opvallende rol in Nederland. De transpersoonlijke psychologie als basis voor coaching en therapie is nog steeds aanwezig. In een aantal opleidingen staat het transpersoonlijke nog centraal. Inzichten en werkwijzen die binnen de transpersoonlijke therapie worden gebruikt, worden nog veel gebruikt zoals het werken met de verbeelding en aandacht voor levensvragen. Als voorbeeld noem ik enkele organisaties in Nederland: Het Boswijk Instituut (o.a. opleidingen), de Vereniging Transpersoonlijke Psychiatrie. Internationaal is “transpersoonlijk” zichtbaar door: Eurotas (https://eurotas.world/) en ITA (https://transpersonalassociation.com/). In Amerika kun je studeren voor Master of Arts in Transpersonal Psychology – Sofia University.

Als antwoord op de vraag over de toekomst van transpersoonlijke therapie: “Ik denk dat dit blijft bestaan en soms onder een andere naam”.

Wat wil je bereiken met transpersoonlijk.net?

10 jaar geleden:
“Ons doel is meer bekendheid voor het transpersoonlijke gedachtengoed en een groot transpersoonlijk netwerk in Nederland. Door een interactieve ontmoetingsplaats te bieden, door scholing en evenementen ontstaat meer expertise. Wij zijn daarom erg blij dat de NFG de ontwikkeling van transpersoonlijk.net faciliteert.

Nu:
De afgelopen 10 jaar hebben we een aantal zinvolle bijeenkomsten gehad en zijn er mooie ontmoetingen ontstaan. Hier kijk ik met plezier op terug. Ook zijn er veel publicaties geweest in het tijdschrift van de NFG, eerst PSC-magazine nu TCC-magazine geheten. Deze artikelen zijn te vinden op de website van TPnet: https://transpersoonlijk.net. Via via hoor ik van sommige mensen dat ze deze artikelen, die ze via de nieuwsbrief toegestuurd krijgen, zeer waardevol vinden. Via de website bestaat TPnet.

Sinds de corona-epidemie is het nauwelijks mogelijk geweest om iets te organiseren, ook al hebben we enkele pogingen gedaan. Voor 2023 hebben we nog geen vaste plannen. Binnen het bestuur ligt de vraag of we mogelijk in samenwerking met andere mensen binnen de NFG iets kunnen organiseren waar ontmoeting en (transpersoonlijke) uitwisseling van ervaring centraal staan. Reacties op dit idee zijn welkom. Mail naar: [email protected]

De huidige ambitie van TPnet is bescheiden. Het kan nog steeds de rol van ontmoeten en verbinden vervullen door het bieden van mogelijkheden tot uitwisseling van kennis en ervaring. Als dit bij jou aansluit, is het geweldig om elkaar te ontmoeten in 2023.