Wim Verbeek

Beroep:  coach, counselor

Praktijk: Praktijk voor Psychosynthese Amsterdam
Website: psychosynthese.amsterdam,
E-mail: [email protected],
Specialisme: Ondersteuning en begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Faciliteren van een veilige en vertrouwde omgeving waarin de cliënt met alles wat er speelt weer zichtbaar mag worden in wie hij of zijn werkelijk is en wil zijn. Leren vertrouwen op de eigen innerlijke wijsheid  en je weer kunnen verbinden met je eigen levenskracht.

“Psychosynthese maakt gebruik van verschillende methoden en kan beschouwd worden als een Integratieve benadering waarbij de ervaring van de cliënt leidend is. De methode is daaraan ondergeschikt.
Bijvoorbeeld:
De counselor begint met wat ontspanningsoefeningen en nodigt dan via het vertellen van een verhaal de cliënten uit hun eigen beelden te maken bij de tekst. In de meeste visualisaties laat men zoveel mogelijk ruimte voor een persoonlijke invulling. Doordat men bij deze techniek het bewuste denken grotendeels uitschakelt, komt met zo tot verrassende inzichten.
Psychosynthese werkt veel met symbolen, waarbij men geen vaste betekenis toekent, maar uitgaat van wat de cliënt bij deze symbolen ervaart. Er wordt ook veel gedaan met tekeningen, die men dan fenomenologisch (beschrijvend) behandelt.
Eigen ervaringen, verhalen of beelden worden gebruikt als basis voor rollenspelen waarbij men rekening houdt met de archetypische betekenissen van de verschillende beelden. Juist door deze creatieve expressies ontdekken we veel over ons onderbewuste.
Cliënten worden uitgenodigd vooral naar hun eigen signalen te luisteren, hun intuïtie te volgen. Daarbij krijgt de Wil ook een plaats. Elke keuze die we maken, of beslissing die we nemen is een wilsdaad. Onze wilskracht is de dynamische energie die, als we bewust contact met haar maken, ons het vermogen geeft te zijn, te doen en te worden wat we willen.”

 

 

Van aanpassen en overleven naar authenticiteit. Eigen grenzen leren stellen en weer betrokken zijn bij het leven.

Het dagelijkse leven vraagt in deze tijd ontzettend veel van ons. In ons werk, ons gezin en in onze relaties. Wanneer je het gevoel hebt dat het leven meer vraagt dan dat je kan geven of iets anders vraagt dan wat jij hebt te geven, kan het zijn dat je hebt geleerd om je aan te passen om er bij te horen. Je kan het gevoel hebben, dat je aan het overleven bent.

Wanneer je alsmaar gericht bent op wat de ander en je omgeving van je vraagt, kan het zijn dat je vervreemd raakt van wie je werkelijk bent.

Zichtbaar durven zijn in wie je werkelijk bent.

Wil jij je weer verbonden voelen met wie je in werkelijkheid bent? Eindelijk ruimte geven aan wat er in jou gehoord en gezien wil worden? Wil jij leren hoe jij je telkens weer opnieuw kunt afstemmen met jou verlangen, met het licht in jezelf?

Het spanningsveld waar zowel de angst en het verlangen elkaar ontmoeten te durven ervaren als de plek waar je groeit aan jezelf.

Wil jij eindelijk ontdekken waar jou onrustige gevoelens en gedachten voor staan? Durf jij je angst een gezicht te geven? Ben jij het zat om je telkens aan te passen of wanneer het spannend wordt je terug te trekken? Wil jij je eindelijk serieus gaan nemen in je angst of onrust en gaan leven in plaats van overleven?

“Wat licht wil geven moet het branden doorstaan” 

Viktor Frankl

“In wezen leef je steeds tussen twee spanningsvelden. Je hele leven staat de persoonlijkheid onder druk van het hogere en lagere onbewuste om wat daar leeft en op je afkomt te integreren in je persoonlijkheid. De zo uitgeoefende druk op je denken, voelen en lichaam stimuleert je ontwikkeling. Luister je naar de boodschap van die druk, dan kun je stappen ondernemen om met je volle bewustzijn, namelijk het ‘ik’, tot integratie of tot transformatie te komen van lichaam, gevoel en denken. Dan groei je uit naar iemand die steeds meer reikt naar die hij wezenlijk is.”

  • Ik help bij: persoonlijke groei, ontwikkeling en bewustwording. Zichtbaar durven zijn in wie je ten diepste bent. Durven groeien in je eigen ervaringen.
  • Mijn aanbod: Individuele begeleiding. Lezingen/workshops. Werken met visualisatie en creativiteit. Meditatieve oefeningen. Onderzoeken van de eigen beeldenwereld.
  • Beroepsorganisatie:  NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  • Openingstijden/ bereikbaarheid:  De praktijk is op vrijdag gesloten. Afspraken kunnen in overleg in de avonduren of het weekend worden gemaakt.

“Human is complex, Divine is simple”

 

  • Opleiding/ervaring:
  • Werkervaring als Verpleegkundige en later als Bedrijfsmaatschappelijk werker. Werkervaringen in de gezondheidszorg, ziekenhuis en ouderzorg en commerciële arbodiensten.
  • Psychosynthese Academie Amersfoort, Beroepsopleiding voor Transpersoonlijke Psychotherapie.
  • Instituut voor Psychosynthese Amsterdam (nu Hilversum),  Propedeuse Hogere beroepsopleiding Psychosynthese.
  • HBO-MWD Groningen, Hogere Beroepsopleiding voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.
  • MBO-V Leeuwarden. Middelbare Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen.

De Praktijk organiseert regelmatig lezingen/workshop rondom een bepaald thema. Kijk op https://www.psychosynthese.amsterdam/Lezing/workshop voor de meest actuele data en eventuele aanmelding.

Regelmatig wordt er een blog artikel gepubliceerd over actuele thema’s of onderwerpen in de context van de Psychosynthese https://www.psychosynthese.amsterdam/blog