Zes positieve Wmo verhalen

In deze zesde Wmo-weetjes aandacht voor de volgende zes positieve ontwikkelingen in de Wmo.

  • Toestemming gekregen als onderaannemer
  • Meepraten over nieuw beleid
  • Onverwachte uitkomst van de Wmo voor daklozen
  • Aantal klachten flink gedaald
  • Goed werkende sociale buurtteams
  • Extra aandacht en geld voor mantelzorgers

Eerst de  aanleiding voor deze invalshoek. Het zijn de verzoeken voor wat meer positief Wmo-nieuws. Want ik krijg te horen: “Ik heb mijn buik vol van alle negatieve Wmo verhalen!”. Een uiting die goed aansluit bij de reactie die een Wmo-consulent schreef:

“Al maanden wordt mijn werk tot op het bot afgekraakt. Die boosheid is begrijpelijk want er gaat veel mis. Maar het doet mij ook pijn. Ik schaam mij diep voor de blunders die er gemaakt zijn tijdens de ‘keukentafel’ gesprekken. Maar…”

Nu de zes positieve verhalen.

 

Toestemming gekregen als onderaannemer

Diakonia Dagopvang voor Ouderen is een kleinschalige organisatie die in Rijssen identiteitsgebonden ondersteuning levert aan mensen uit de Syrisch orthodoxe doelgroep.

De ondersteuning is erop gericht om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen. Het primaire werkgebied is Rijssen-Holten en de omliggende gemeente. De dagopvang is gevestigd bij de Syrisch orthodoxe kerk aan de Roelf Bosmastraat 35 te Rijssen.

Diakonia Dagopvang voor Ouderen heeft in het kader van de nieuwe Wmo toestemming gekregen om als onderaannemer Wmo zorg in natura te mogen leveren.

Omdat er dit jaar geen nieuwe aanbesteding plaatsvindt, heeft Diakonia voor de zomer bij de samenwerkende Twentse gemeente gevraagd of Diakonia de maatwerkvoorzieningen als onderaannemer mag leveren in het kader van de Wmo 2015.

 

Meepraten over nieuw beleid

De gemeente Wijchen gaat samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad van Wijchen het gesprek aan over het te voeren Wmo- en Jeugdbeleid in de komende vier jaar.

Er zal worden teruggeblikt op het Wmo- en jeugdbeleid van de afgelopen jaren, maar vooral zal er worden gekeken naar de kansen voor de toekomst.

Donderdagavond 3 september om 20.00 uur is er een bijeenkomst over het Wmo- en jeugdbeleid van Wijchen. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het kasteel aan de Kasteellaan 9 in Wijchen.

Aanmelden: Stuur een e-mail naar [email protected]

 

Onverwachte uitkomst van de Wmo voor daklozen

Gemeenten kunnen daklozen niet langer doorsturen naar andere gemeenten. De rechter verplicht hen op basis van de Wmo 2015 tot het verlenen van opvang.

De Rechtbank in Den Haag deed op 3 april uitspraak (gepubliceerd op 14 juli) in een zaak die was aangespannen door een cliënt tegen de gemeente Delft. De dakloze man had zich in Delft gemeld voor opvang, omdat zijn zoon daar woont.

Al bij het loket werd hij, zonder nader onderzoek, wegens ‘gebrek aan regiobinding‘ doorverwezen naar een andere gemeente. Maar dat mag niet van de rechter.

Een gemeente kan niet volstaan met een papieren doorverwijzing naar een andere gemeente met een beroep op het criterium van regiobinding, zo valt te lezen in de uitspraak.

Volgens de Wmo 2015 moeten gemeenten op zijn minst zorgen voor een ‘warme overdracht’ naar een andere gemeente.

De gemeente waar een dakloze zich meldt, moet in eerste instantie opvang bieden totdat duidelijk is welke gemeente de opvang regelt. Gemeenten hebben dit vastgelegd in een convenant, dat door 43 centrumgemeenten is ondertekend.

 

Aantal klachten flink gedaald

Het aantal klachten van Arnhemmers die een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is in de 1e helft van dit jaar flink gedaald.

Vorig jaar maakten 43 mensen bezwaar, dit jaar waren dat er 25. Het gaat daarbij over zaken als dagbesteding, huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding, het regelen van een rolstoel of een verhoogd toilet.

 

Goed werkende sociale buurtteams

Per 1 januari zijn er in Hoensbroek 13 sociale buurtteams gestart, waar Alcander en stichting MEE deel van uitmaken.  Burgers kunnen hier terecht met vragen over (jeugd)zorg, welzijn of participatie.

Mensen blijken de sociale buurtteams steeds beter te kunnen vinden.  Daarom kiezen de partners er gezamenlijk voor om het Wmo loket in Hoensbroek te sluiten.

 

Extra aandacht en geld voor mantelzorgers

In het kader van het plan “Oog voor mantelzorgers in complexe zorgsituaties” verstrekt de gemeente Amsterdam in 2015 eenmalig een aanvullende subsidie van €46.500.

De gemeente heeft onderzoek laten uitvoeren door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) om de behoefte aan zorg en ondersteuning in kaart te brengen onder de mantelzorgers.

Uit dit onderzoek van de HvA is gebleken dat een kwart van de mantelzorgers zich chronisch overbelast voelt en behoefte heeft aan extra ondersteuning.

“De subsidie van €46.500 wordt besteed om vraag en aanbod van de respijtzorg beter op elkaar af te stemmen.

Met respijtzorg krijgen mantelzorgers de mogelijkheid om de zorgtaken tijdelijk over te dragen aan een professional. 

 

Jouw gemeente

Wat gebeurt er in jouw gemeente?

Mail je verhaal naar [email protected]

 

De vorige Wmo-weetjes kun je hier nalezen.

Heb je als zorgprofessional ervaring met de Wmo? En wil je dit delen in Wmo-weetjes? Stuur ons je verhaal.

En wil je ook Wmo-weetjes ontvangen? JA