Kosten en de Wmo

In de vierde Wmo-weetjes enkele verhalen over de kosten van de Wmo.

Veel onduidelijkheden in de wetgeving leiden tot procedures en hogere kosten. In plaats van goedkoper, wordt zorg dus duurder.

En hoe zit het nog maar weer met de schokkende procedures?

En weet jij wanneer je een claim bij de gemeente kunt indienen?

Lees erover .

 

Schokkende procedures

Van de bijna 3.000 bezwaarschriften zijn – voor zover nu bekend – besluiten genomen over ruim 900 bezwaarschriften.
Daarvan zijn er 632 gegrond en 326 ongegrond verklaard.

Belangrijkste redenen voor de bezwaarschiften:

  • Gebrekkig onderzoek aan de keukentafel; of
  • Onvoldoende motivering van het Wmo-besluit

 

Gevolgen

Uit verschillende gerechtelijke uitspraken blijkt dat de gemeenten hun huiswerk moeten overdoen en de hulp voorlopig wordt voortgezet.

 

Overuren

Wmo-weetje vierIn veel gemeenten draaien commissies voor bezwaarschriften overuren.
En in een aantal gemeenten zijn extra zittingen gepland om de bezwaarschriften tegen stopzetting of versobering van de huishoudelijke hulp sneller af te handelen.

Zo moeten in Oosterhout de leden zelfs op zaterdag aan de bak. Ook worden extra ambtenaren ingeschakeld.

En in Overbetuwe werden eveneens extra ambtenaren ingeschakeld. Om extra zittingen te doen voor de behandeling van 83 bezwaarschriften.

Dit kost toch allemaal geld?

 

Hoe reageert de staatssecretaris?

“De Wmo 2015 is duidelijk genoeg” zegt Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).
Hij is niet van plan om de wet aan te passen.

Als gemeenten – zonder zorgvuldig onderzoek morrelen aan de huishoudelijke hulp – en vervolgens worden teruggefloten door de rechter, krijgen ze geen cent van hem.

Het kost de gemeente dus geld

‘Als de bestuursrechter beslist dat een gemeente onterecht de huishoudelijke hulp heeft stopgezet of versoberd, kan de burger – die intussen zelf al hulp heeft ingeschakeld en betaald – deze rekening bij de gemeente neerleggen’

‘Maar ook als de burger heeft vergeten om een schadevergoeding te vragen bij de zitting, kan hij de rekening later indienen.’

 

Vage Wmo

Volgens advocaten worstelen gemeenten én rechters met de reikwijdte van de wet en de gemeentelijke beleidsvrijheid. De wetgeving is niet scherp genoeg en is onduidelijk.

Want – als de wet duidelijk zou zijn – dan waren recente uitspraken van rechters niet zo uiteenlopend.

Advocaten verwachten wel dat de uitleg en toepassing van de Wmo duidelijker zal worden zodra er uitspraken zijn van rechters. Die eerste uitspraken verwachten zij echter pas over een half jaar.

De advocaten zijn het dan ook niet eens met een recente uitspraak van verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (VWS) dat de wet duidelijk genoeg is.

 

De wet gaat waarschijnlijk meer geld kosten

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft geen controle op het sociaal domein. Er is geen zicht op het zorggebruik en het is niet duidelijk hoe hoog de rekening is die de gemeente voor zorg moet betalen.

Het college stelt dat in de tweede helft van dit jaar rapportages kunnen worden opgesteld ‘met enigszins betrouwbare financiële en niet-financiële informatie’.

Leidschendam-Voorburg is hier als voorbeeld genoemd. Het is niet de enige gemeente die in het duister tast. Veel colleges – en raden – weten niet hoe de vlag er financieel bijhangt, maar vrezen voor tekorten.

Pas aan het eind van het jaar zal dit inzicht er bij gemeenten zijn, stelde het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) recent in Binnenlands Bestuur.

De kosten voor Wmo-zorg zijn voorlopig heel onduidelijk (!).

 

En het is dus maar de vraag of het Wmo-budget toereikend is.

 

Hoe gaat jouw gemeente hier mee om? Is hun Wmo-budget toereikend?

 

De volgende Wmo-weetjes krijgt de titel “Aanbestedingen (2)”

De vorige Wmo-weetjes kun je hier nalezen.

Heb je als zorgprofessional ervaring met de Wmo? En wil je dit delen in Wmo-weetjes? Stuur ons je verhaal.

En wil je ook Wmo-weetjes ontvangen? JA