Procedures worden aan de laars gelapt

 

In de derde Wmo-weetjes enkele verhalen uit de Wmo-praktijk.

En hoe zit het nog maar weer met de keukentafelgesprekken?

En weet jij – dat als jij hulp moet hebben – het veel uitmaakt in welke gemeente je woont?

Lees erover 

 

Het keukentafelgesprek

Dit is het gesprek tussen de gemeente en de cliënt, waarbij de cliënt duidelijk maakt wat zijn klacht is en welke hulp hij nodig heeft. Iedereen die een beroep doet op de Wmo heeft recht op een keukentafelgesprek. Voor de gemeente is dit een plicht. In dit gesprek mag de cliënt zich daarbij laten ondersteunen door anderen.

 

Hoe staat het er voor? Drie organisaties aan het woord

 

Ieder(in)

 • Illya Soffer, directeur van cliëntenorganisatie Ieder(in), vindt het ronduit schokkend dat tientallen gemeenten de uitspraken van de rechters aan hun laars lappen.
 • “Zomaar schrappen van hulp mag niet. Daar zijn de rechters heel duidelijk over geweest. Toch gebeurt het op grote schaal”

Koepelorganisatie van chronisch zieken en mensen met een beperking

 • Deze organisatie heeft al meer dan tweehonderd meldingen binnen over gemeenten die de Wmo niet volgens de regels uitvoeren.
 • Ondanks de vele rechtszaken in december over het stopzetten of verminderen van huishoudelijke hulp, gebeurt het steeds opnieuw dat geen gedegen onderzoek = keukentafelgesprek plaatsvindt.

I&O Research BV

I&O Research BV, een bureau voor beleids- en marktonderzoek, publiceerde in juni onderzoek met onder andere de volgende resultaten:

Enkele resultaten uit het onderzoek van I&O Research

Onderwerp Uitkomst onderzoek
18% van de Nederlanders ontvangt hulp! Hoe is de waardering van zorg in het sociaal domein? Van 7,7 naar 7,4 gedaald = een significante daling
Contact met wijk- of buurtteam 10% van de hulpvragers
Hoe vaak zijn keukentafelgesprekken gevoerd? 1 op 7
Klachten – groep die geen hulp kreeg
 • Niet goed geluisterd·
 • Uitkomst stond van te voren vast
Klachten – groep die wel hulp kreeg
 • Niet goed geluisterd·
 • Steeds hetzelfde verhaal moeten vertellen
 • Organisaties werken niet goed samen
 • Te lang moeten wachten op de hulp

 

Enkele conclusies uit het onderzoek:

 •  “Van een serieus onderzoek naar de persoonlijke situatie is geen sprake. Dit is in strijd met de Wmo 2015. Laat staan dat mensen weten dat ze ook een onafhankelijke cliëntondersteuner mogen meenemen naar dit gesprek en dat er een verslag van het gesprek moet worden gemaakt.
 • Het sociale wijkteam is nog niet de spin in het web die het beoogt te zijn.”

 

Hoe reageert de staatssecretaris?

“De Wmo 2015 is duidelijk genoeg” zegt Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).

Hij is niet van plan om de wet aan te passen.

Als gemeenten – zonder zorgvuldig onderzoek morrelen aan de huishoudelijke hulp – en vervolgens worden teruggefloten door de rechter, krijgen ze geen cent van de staatssecretaris.

In de uitvoering van de Wmo zie je verschillen per gemeente. De ene gemeente gaat  beter met de uitvoering om dan de andere.

 

Woon jij in de goede gemeente? Hierna twee voorbeelden

 

ALPHEN AAN DEN RIJN

 • In Alphen aan den Rijn was zorg op maat de grote doelstelling, maar vooral de verwarring lijkt te hebben toegeslagen. De beperking van de budgetten is op veel punten voelbaar.
 • Er blijken te weinig financiën te zijn voor voldoende huishoudelijke hulp. Bovendien vallen er gaten tussen de hulp van de Wmo en de zorg waarvoor zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn.
 • De wachtlijsten voor mensen met een psychisch probleem vormen een groot probleem. Het komt steeds meer voor dat zij lange tijd niet worden opgenomen of begeleid.
 • Tussen wal en schip raken ook vaak ouderen die te maken hebben met dementie.
 • En de organisatie Tom in de Buurt is in Alphen nog zo goed als onbekend. Deze organisatie moet juist zorg bieden aan mensen die bij Wmo  en Zorgverzekeraars (langdurige zorg) buiten de boot vallen.

 

LELYSTAD

In Lelystad zijn vanaf oktober vorig jaar 1200 gesprekken gevoerd met alle mensen die overgingen vanuit de AWBZ naar de Wmo.

 • Inmiddels hebben al deze 1.200 mensen een ondersteuningsplan. Daarnaast hebben evenveel ‘nieuwe’ mensen in 2015 een ondersteuningsplan gekregen.
 •  “We gaan uit van wat iemand wel kan. Zo is er niet altijd dure professionele hulp nodig, maar kom je met creativiteit een heel eind. Doordat je zoveel mensen spreekt, weet je ook precies wie wat kan bieden. Zo kunnen we slimme ‘matches’ maken.
 • Omdat we veel mensen thuis spreken, zien we ook de mantelzorgers. Wat we terug horen is dat mensen het prettig vinden dat we bij hen thuiskomen om te kijken wat er echt nodig is.”

 

In wat voor gemeente woon jij?

Met de feiten komen de gevolgen. Hoe zit het dan met de kosten? In de volgende Wmo-weetjes meer over deze kostenpost.