NLP: Jόuw en míjn geluk!

Over de foto bij dit stukje: “Is de hond boos of blij?” Ik zie op deze foto een boze hond die op het punt staat te bijten terwijl jij misschien een blije hond ziet, die graag wil spelen. Hoe ieder van ons tegen de dingen aankijkt en situaties ervaart, heeft alles te maken met neuro linguïstisch programmeren, oftewel NLP. Door je ervaringen kijk je op een bepaalde manier tegen mensen en situaties aan. En zie je de persoon tegenover je met een positieve of negatieve emotie. NLP maakt je bewust van je onbewuste, analyseert je gedrag en wijze van communiceren. Door diep naar binnen te kijken en aangeleerd negatief gedrag om te buigen naar bewust positief gedrag, worden jij en ik gelukkig, dat is een wisselwerking. Een interview met Loek Bakker, coach en begeleider van jongeren en volwassenen.

Praktijk voor coaching en begeleiding met NLP

In de praktijk van Loek Bakker kunnen jongeren terecht die een taal- of rekenprobleem hebben of die willen leren om beter voor zichzelf op te komen. Volwassenen biedt Loek handvatten in privé- en werksituaties. Voor zowel jongeren als volwassenen maakt hij gebruik van de inzichten van NLP. In dit themanummer over geheugen voor geluk, een interview over wat NLP is, wat je zintuigen doen, hoe je negatief gedrag kunt veranderen en hoe NLP kan bijdragen aan geluk.

Hoe is NLP ontstaan?

“Net als veel stromingen, is NLP komen overwaaien uit Amerika. Daar onderzochten John Grinder en Richard Bandler waarom bepaalde mensen zo succesvol en gelukkig zijn en anderen juist niet. En hoe je kunt leren van succesvol gedrag – modelleren – en dit kunt toepassen in de praktijk. NLP zorgt ervoor dat je in bepaalde situaties minder last hebt van angst, onzekerheid, stress of vervelende emoties. Door de technieken te oefenen, word je je bewust waarom je bepaald gedrag vertoont. Negatieve ervaringen in het verleden zorgen ervoor dat jij in het heden op een bepaalde manier reageert. NLP maakt dit proces zichtbaar, buigt negatief gedrag om, modelleert en traint je communicatie- en taalvaardigheid.”

Kun je iets vertellen over de achtergrond?

“NLP gaat ervan uit dat alle gebeurtenissen in je leven te maken hebben met hoe jij als persoon de wereld ervaart. Dat gebeurt met je 5 zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Zowel positieve als negatieve ervaringen worden door die zintuigen opgeslagen in je brein. Als jij in het verleden een bepaalde situatie hebt meegemaakt en een vergelijkbare situatie doet zich voor in het heden, dan is de kans groot, dat jij op dezelfde manier reageert op de situatie. Dat is voorgeprogrammeerd.. Dit geldt vooral voor bedreigende ervaringen, waarbij het om overleven gaat. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van ‘de tijger in het gras’. Als mensen proberen we te overleven in bedreigende situaties: Er is altijd een kans dat er een tijger uit het gras tevoorschijn springt. Wij zijn dus voortdurend alert om te vluchten als de tijger aanvalt. Dat is bij dreiging een prima overlevingsstrategie. En dat is maar goed ook. Je wilt toch niet worden aangevallen of opgegeten? Je bent alert! Dit systeem werkt ook voor positieve ervaringen. NLP maakt hier gebruik van en herinnert je aan je positieve ervaringen. In therapie kun je dit trainen.

Heb je een voorbeeld uit je praktijk?

“Negatieve patronen kunnen soms leiden tot een depressie of een burn-out. Zoals Jan overkwam, die al zijn hele leven docent is. Jan ontwikkelt tijdens zijn loopbaan negatieve ervaringen bij het lesgeven. Van nature is Jan wat onzeker en nerveus. Dat is te zien aan zijn gedrag. Hij is streng voor de leerlingen en bewaakt de orde in de klas. Hij is royaal met het uitdelen van strafwerk. En probeert zo zijn leerlingen op een negatieve manier onder de duim te houden. Het tegenovergestelde gebeurt. Er ontstaat wanorde in de klas, Jan stuurt elke les leerlingen de klas uit. Elke keer dat hij voor de klas staat, wordt het erger: hij roept bij zichzelf steeds het beeld van de vorige les op en wordt er ongelukkig van. Uiteindelijk zoekt hij hulp. Met de techniek van NLP keert Jan terug naar zijn eerste les: Wat gebeurde er? Hoe voelde hij zich? Hoe was hij voorbereid? Tijdens therapie wordt hij zich bewust van zijn manier van lesgeven en zijn wijze van communiceren. Met NLP herinnert hij zich ook positieve ervaringen. Door die te trainen, gaat hij geleidelijk aan anders reageren op zijn leerlingen, stelt hen andere vragen en toont zijn belangstelling en gaat het lesgeven hem beter af. Dit wordt veroorzaakt door zijn houding, zijn communicatie en taalgebruik.”

Hoe gebruik je NLP bij kinderen/jongeren?

“Bij hen stel ik andere vragen en gebruik ik andere materialen dan bij volwassenen. Dat stem ik af op het niveau en de leefwereld. Bij een kind dat gepest wordt, maak ik bijvoorbeeld gebruik van een stoplicht of een stressmeter en stel de vraag hoe lang het duurt voordat hij boos wordt. In welke situatie gaat het licht op ‘groen, ‘geel, ‘rood’, in welke situatie zegt hij: ‘Stop!’ Dat zorgt voor een stuk bewustwording bij het kind en daar borduur je op voort. Verder doe ik in gesprekken met kinderen meestal eerst een spel en tijdens die ontspanning komt er vaak uit wat hen dwars zit. Ik geef veel aandacht. De sessies dragen bij aan betere relaties met andere kinderen, ouders en leerkrachten. En natuurlijk ook aan betere schoolprestaties. “

LOEK-bakkerWat betekent NLP voor jou persoonlijk?

“In moeilijke situaties vraag ik me steeds af waar mijn gedrag vandaan komt en waarom ik op een bepaalde manier reageer. Mijn negatieve gedachten vervang ik door positieve gedachten en gedrag. Dat werkt effectief, zoals in het volgende voorbeeld: Als klein kind ben ik eens gebeten door een hond. Die ervaring nam ik overal mee naar toe. Als ik een hond hoorde blaffen, dan brak het angstzweet me uit, kreeg ik buikpijn en wilde vluchten. Ook bij vrienden met een hond was dit het geval. Ik besloot aan mijn angst iets te doen en NLP hielp me daarbij. Tijdens mijn eerstvolgende bezoek bereidde ik me goed voor en nam ik een varkensoortje mee voor de hond. Mijn houding was positief, de hond was vrolijk, hij rook iets lekkers en was blij en enthousiast! Door me zo op te stellen, verdween m’n angst voor honden. En dat geldt voor veel situaties van angst, onzekerheid, stress of woede. Negatieve gedachten en gedrag kun je vervangen door positieve gedachten en gedrag. De hond bleek gewoon een leuke spontane hond.” Loek vervolgt: “Door dit in het dagelijks leven te trainen, verander ik stapje voor stapje. Ik ben bijvoorbeeld in de loop der jaren veel bewuster gaan kiezen. Ik doe geen dingen meer als ik twijfel heb. Dat voorkomt valkuilen. Ook in tweede instantie kan ik nog ‘nee’ zeggen. Dat is persoonlijke ontwikkeling. ”

Is geluk te trainen?

Jazeker, door je elke keer weer bewust te zijn van je zintuigen en je houding, kun je je communicatie verbeteren. En dat oefen ik, iedere dag. Dat maakt me tot een gelukkig mens. Door communicatie en taal verander ik niet alleen mijzelf, ook jíj – de ander – verandert. Dat is een wisselwerking. Dat is jόuw en míjn geluk!

Dit interview is geplaatst in PSC-magazine 2014 editie 4.