Aanbestedingen (2) en initiatieven

In deze vijfde Wmo-weetjes lees je vier mogelijkheden om actief aan de gang te gaan met de Wmo. Is de Wmo een markt? Een markt voor jou?

  • Ga je nieuwe opdrachten van de gemeente binnenhalen?
  • Stuur je straks je factuur naar de gemeente?
  • Lever je ideeën voor de inkoop van 2016?
  • Werk jij mee aan de vernieuwing en voer jij straks je goede idee uit?

Lees erover hieronder.

 

Nieuwe opdrachten van de gemeente binnenhalen

Op woensdag 16 september 2015 vindt het Inkoop Platform Groningen (IPG) congres plaats, georganiseerd door het inkoopsamenwerkingsverband van publieke instellingen in Groningen.

Op deze bijeenkomst zijn alle vijftien partijen van het Inkoop Platform Groningen aanwezig. En als zorgondernemer wil je graag nieuwe opdrachten van de gemeente binnenhalen. Maar hoe kom je met hen in contact?

Dat kan dus op 16 september 2015. Mis het niet!

Kom vooral om zelf als ondernemer veel kennis op te doen én ook om je te laten zien. Laat zien dat voor jou de zorg en het sociaal domein écht groots zijn!

De inschrijving van het gratis IPG Congres is geopend! Kijk voor aanmelden en meer informatie op : www.inkoopplatformgroningen.nl

 

Je factuur naar de gemeente

Het afgelopen anderhalf jaar is de NFG erin geslaagd om met 35 gemeenten contracten te sluiten voor de Wmo-jeugdzorg.

NFG-therapeuten die in deze gemeenten werken, kunnen nu aan de slag met kinderen en hun ouders, en kunnen de facturen naar de gemeenten sturen.

Tevens heeft de NFG een zelfhulp-kit ontwikkeld voor therapeuten die in een andere gemeente wonen. Deze kit is inmiddels door een aantal therapeuten ingezet en dat heeft sommigen een contract opgeleverd.

 

Ideeën voor de inkoop van 2016?

De gemeenten Den Helder, Texel en Schagen werken samen vanwege wederzijdse belangen, een gedeelde marktafhankelijkheid en kennisdeling. Door de samenwerking ontstaat ruimte voor vernieuwing en het mede daardoor realiseren van de gewenste maatschappelijke doelen.

De samenwerking krijgt vooral gestalte in de voorbereiding van de aanbesteding. Elke gemeente blijft verantwoordelijk voor de eigen aanbesteding.

De huidige overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp verlopen op 31 december 2015. De inkoop voor 2016 geeft meteen de kans om dit opnieuw vorm te geven.

 

Vernieuwing Wmo en Jeugdzorg

De gemeenten in de regio Arnhem hebben er bij de aanbesteding van de regionale zorginkoop voor gekozen om drie procent (3,4 miljoen) van het budget te reserveren voor innovatie.

Ze hebben zorgverleners uitgedaagd met innovatieve plannen te komen en een onafhankelijke commissie gevraagd de aanvragen te beoordelen. De commissie was breed samengesteld. Er zat bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige in en een ondernemer van buiten de zorgsector.

Samen hebben de commissieleden hun advies nauwkeurig beargumenteerd. Ze zijn kritisch geweest en daardoor is geld over gebleven voor aangescherpte plannen in een tweede ronde eind dit jaar.

In totaal zijn 66 regionale aanvragen ingediend. Uit de inzendingen blijkt dat partijen bereid zijn om over de grenzen van de eigen organisatie te kijken.

 

Innovatiefonds Renkum (regio Arnhem)

Inwoners, maatschappelijke instellingen en organisaties kunnen tot half september bij de gemeente een aanvraag doen voor een subsidie uit een Innovatiefonds.

Voor Wmo-initiatieven is er dit jaar 65.500 euro beschikbaar. Voor jeugdinitiatieven is dit bijna 160.000 euro. Het geld voor innovatieve projecten is afkomstig uit de budgetten voor de inkoop van de Wmo2015 en de Jeugdwet.

De bij de gemeente bekende maatschappelijke organisaties en instellingen hebben een brief van de gemeente ontvangen. Organisaties die geen zorgcontract met Renkum hebben kunnen volgens de wethouder ook een aanvraag indienen.

De precieze spelregels en de criteria zijn te vinden op de website van de gemeente Renkum (Inwoners, Subsidies en leningen).

 

Projecten in Wageningen (regio Arnhem)

In de gemeente Wageningen is ruim 2,5 ton beschikbaar voor lokale projecten. Hier zijn 32 aanvragen ingediend en door een lokale commissie beoordeeld. Negen projecten zijn uiteindelijk goedgekeurd.

De projecten zijn gericht op lichte ondersteuning aan inwoners en zijn vernieuwend in hun aanpak. Lees hier vijf voorbeelden:

  • VoorleesExpress – hulp aan taalarme gezinnen.
  • Thuis Wageningen – ontmoeting in gedeelde woonkamer.
  • Social Broker – hulp aan jongeren.
  • De Groene Brug – activiteiten in de natuur voor zorgcliënten.
  • Dementie maatjesproject – thuiswonende mensen met beginnende dementie.

 

De vorige Wmo-weetjes kun je hier nalezen.

Heb je als zorgprofessional ervaring met de Wmo? En wil je dit delen in Wmo-weetjes? Stuur ons je verhaal.

En wil je ook Wmo-weetjes ontvangen? JA