…dat een beeld zijn eigen verhaal kan vertellen …”

Recentelijk heeft Douwe Draaisma zijn boek “De dromenwever” uitgegeven. Een mooi verslag vanuit wetenschappelijk oogpunt over dromen. Veel over het werk van Freud en wetenschappelijk onderzoek naar dromen. In zijn boek blijft de vraag open staan of dromen betekenis hebben. Tegen mij zei hij dat het mooi zou zijn als we mensen zouden kunnen helen door middel van hun dromen.

Wat zijn de mogelijkheden? Is hier meer bekend over?

Om te beginnen wil ik het woord “dromen” vervangen door “beelden uit het onbewuste”. Woorden die meer aansluiten bij het werk en de inzichten van C.G Jung. Over een patiënte van hem is door de psychiater dr. R.J. van Helsdingen in 1957 een bijzonder verslag “Beelden uit het onbewuste” met als ondertitel “een geval van Jung” geschreven. Patiënte heeft haar probleem en haar proces in tekeningen weergegeven. Het einde van haar proces was haar genezing, zonder enige terugval in latere jaren. Jung schrijft in het voorwoord als verklaring: als het bewuste met het onbewuste gaat samenwerken worden de onbewuste beelden geïntegreerd en wordt de neurotische dissociatie opgeheven. Hieronder drie van haar tekeningen uit respectievelijk het begin – het midden – het eind van haar ziekteproces.

engerlingconfrontatie-met-de-lijkenslapende-stad

 

 

 

Hoe kun je met beelden uit het onbewuste werken?

Kort gezegd gaat het erom dat een beeld zijn eigen verhaal kan vertellen zonder vervormingen door de begeleider.
Over “hoe je dat doet” gaat de cursus Werken met beelden.

Cursus informatie

Aantal deelnemers: 8-12 personen
aantal zaterdagen van 13-17 uur: 5
kosten : ca. €90 x5= ca €450+ cursusboek
Inschrijven alleen per hele cursus.
Plaats: Noord-Drenthe (volgt)

Van de deelnemers wordt een actieve inzet verwacht: tussen de cursusdagen in zijn er opdrachten om aan te werken. Bovendien wordt veel tijd besteed aan supervisie. Het is belangrijk om de vele mogelijkheden van overdracht in dit werk te leren kennen.
Aantal deelnemers: 8-12 personen.

Deze cursus wordt bij voldoende belangstelling georganiseerd . Laat via het contactformulier je belangstelling weten.