Zelfonderzoek bij Jouw Wijze, centrum voor zelfonderzoek

Zelfonderzoek gaat over bewustwording en persoonlijke groei. Over het ontdekken van je overtuigingen en overlevingsstrategieën. Hoe zet je ze in? Wat leveren ze je op? En hoe is het als je vanuit je zijn, je essentie de wereld tegemoet treedt? Wat verandert er dan? Durf je? En hoe ga je het dan doen? Dit hele onderzoek van ontdekken, nieuwe keuzes maken en nieuwe houdingen uitproberen noem ik zelfonderzoek.

Wat heb je aan zelfonderzoek?

Na zelfonderzoek weet je wat je wilt. Hoe zal het met je gaan als je bijvoorbeeld niet vanuit angst leeft, maar doet waar je hart van gaat zingen? Hoe zal dat zijn voor de mensen om je heen? Grote kans dat je meer plezier hebt en de kwaliteit van het contact met anderen verbetert.

Ik zeg niet dat het gemakkelijk is. Ik vind het wel de moeite waard. Het is de moeite waard om te leren anders om te gaan problemen. Door zelf bewust te kiezen wat je in een situatie doet en daar voldoening in te vinden. Je eigen stevigheid te voelen.

Ik vind dat de moeite waard. En jij?

Hoe werk ik?

Mijn werkwijze is ervaringsgericht, het gaat om innerlijke beleving. Er is niet één woord voor. Je kunt zeggen dat ik een mix van verschillende technieken en inzichten gebruik. Daarover hieronder meer.

Ten eerste sluit ik me zo goed mogelijk aan bij wat er bij jou aan de orde is (Gestalt benadering). Ik open me voor jou zonder vooroordeel. Ik neem zo goed mogelijk waar en luister en kijk naar wat en vooral hoe je iets vertelt (gesprekstechniek en lichaamstaal). Ik ben nieuwsgierig naar de vraag achter de vraag en welke betekenis dit voor je heeft.

Ik reis met je mee en laat je onderweg keuzemogelijkheden zien op basis van wat me invalt (intuïtie).

Waar nodig help ik bij het onderzoeken en opruimen van obstakels onderweg (werken met projecties, voice dialogue, e.d.). Niet dat ik jouw weg ken. Ik laat me leiden door de wijze man of vrouw in jou (inzichten C.G. Jung – werken met het onbewuste).

Het is dus op basis van ervaring en vertrouwen in de Wijze in jou. Die weet de weg. Ik heb hierbij leren vertrouwen op mijn intuïtie.

Voor jou geldt dat je er helemaal bij betrokken bent. Dus mentaal, fysiek, emotioneel en energetisch. Nieuwe keuzes maken en je gedrag veranderen is dan iets wat je wilt en doet. Het is daarmee een natuurlijk transformatieproces.

En over een reis gesproken, heb je mogelijk de vraag waar die reis naar toe gaat. Het antwoord is “Naar de bron in jou”. De bron waaruit je bent voortgekomen. Voor onderweg maak ik vaak gebruik van een soort plattegrond, namelijk het enneagram. Het helpt om de richting van je reis te bepalen. Cliënten noemen het een snelle methode om zichzelf te leren kennen.

Werken met het enneagram.

Het enneagram is bekend als hulpmiddel voor het typeren van je persoonlijkheid. Ik heb het enneagram leren gebruiken in een meer oorspronkelijke betekenis, namelijk als symbool voor de kwaliteiten en de werkzaamheid van het bewustzijn.

Het centrum staat voor wat je ten diepste bent, het (transpersoonlijke) Zelf. De negen punten op de omtrek staan voor de verschillende kwaliteiten van dat Zelf. Daarnaast heb je je persoonlijkheid – het masker (personae) dat je draagt. Het bestaat uit vaste gedragspatronen en overlevingsstrategieën die je onvrij maken. Ze staan het contact met je innerlijke bron in de weg.

Wat is een enneagramsessie?

Het enneagram kent 9 punten die staan voor verschillende symbolen/eigenschappen. Dit symbool ligt in de vorm van een kleedje op de grond. Je zet letterlijk stappen op een of meer punten van het enneagram. Door verschillende meditatietechnieken stel je je zo open, dat je contact krijgt met de specifieke betekenis en energie die voor jou bij dat punt hoort. Hierdoor ervaar je jouw kracht en mogelijkheden diep van binnen en leer je jezelf diep begrijpen.

Bijvoorbeeld Anne

Een vrouw van middelbare leeftijd klaagt al langere tijd over vermoeidheid. Ze heeft veel pijn in haar bovenbenen en er is geen medische verklaring voor. Ze wil haar vermoeidheid onderzoeken. Ik noem haar hier Anne.

Anne kiest intuïtief voor de driehoek gevormd door de punten 9-6-3 (zie uitleg hieronder). De sessie met Anne is gericht op het in evenwicht brengen van haar energie.

De Driehoek 9-6-3

De driehoek wordt scheppingsdriehoek genoemd. Voor een schepping zijn twee krachten nodig. Een kracht die invloed ondergaat (6) en een kracht die invloed uitoefent (3). We kennen dit als het vrouwelijk en mannelijk principe, als Ying en Yang en aarde en zon. En als het goed is zijn deze krachten met elkaar in evenwicht en met elkaar verbonden. Een scheppingsproces wordt aangestuurd vanuit de intelligente wil – in de driehoek punt 9. Punt 9 omvat de 6 en de 3.

Anne begint op punt 6, aarde. Ze voelt zich stevig. Ze voelt hoe de energie van beneden naar boven stroomt. Vanaf haar voeten tot aan haar borstkas. In de sessie maakt ze goed contact met deze energie. Anne zegt hierover dat de energie zwaar voelt. En lachend “Het is een lichte zwaarte.”

Anne loopt van punt 6 naar punt 3 en zegt dat het hier veel lichter is. Ze voelt zich heel wiebelig en ze gaat erbij liggen. Anne voelt zich zo slap als een vaatdoek. We nemen tijd voor wat er is. Langzamerhand verdwijnt de slapte en Anne kan weer staan. Ze ziet nu de zon en voelt de warmte van de zon. Anne voelt nu veel ruimte in haar ademhaling.

Anne loopt terug van punt 3 naar punt 6 om beide energieën met elkaar in contact te brengen. Anne voelt hoe ze in punt 6 contact met de zon en de aarde heeft. Ze heeft echter enige tijd nodig om weer van punt 6 naar punt 3 te kunnen gaan. We nemen hier alle tijd voor.

Weer terug in punt 3 voelt ze de aarde en de zon en kan ze haar weg vervolgen naar de 9. Hier kan Anne de zware energie van de aarde en de lichte energie van de zon voelen. Ze kan deze energieën in het centrum van haar lichaam samenvoegen. Anne voelt zich nu evenwichtig en warm. Ze voelt zich één geheel. Ik vraag of Anne wil zeggen: ik ben heel. Anne zegt “Ik ben heel. Ik voel dat het klopt. Ik ervaar ruimte.”

Na de sessie voelt Anne geen pijn meer in haar benen. Anne voelt overal energie. Na een week schrijft ze: “Ik heb deze week minder last van mijn benen en daar ben ik blij om!”

Kortom zelfonderzoek

Voor een zelfonderzoek is het belangrijk dat je naar jezelf kunt en wilt kijken. Met een beetje afstand kijken naar “Waarom dingen gaan zoals ze gaan”. Willen zien hoe je dingen schept. En welk plezier je aan je schepping beleeft.

Je hebt dus moed nodig. Moed om jezelf vragen te stellen, zoals:

  • “Het valt allemaal wel mee”. O ja?
  • “Ik ben niet goed genoeg”. O ja?
  • “Het overkomt me”. O ja?

En je hebt ook vertrouwen nodig. Je doet dit zelfonderzoek niet alleen. Je hebt een gids naast je. Een gids voor je zelfonderzoek die luistert naar Jouw Wijze. En zelfonderzoek is (leren) luisteren naar Jouw Wijze.

Centrum voor zelfonderzoek –  www.jouwwijze.nl

Dit artikel is geplaatst in PSC-magazine 2016 editie 6.