Aanbesteden is voor kleine partijen haalbaar

Aanbestedingsprocedures lijken ingewikkeld.Voor kleinere partijen is aanbesteden ook zeker haalbaar.

Lees de negen weetjes.

1. Kijk wat er te doen is

Abonneer je op sites, zoals tenderned.nl en aanbestedingskalender.nl. Aanbestedingen worden hier gepubliceerd, maar je moet het zelf in de gaten houden.

2. Stel vragen

Vraag zoveel mogelijk toelichting volgens de eisen en binnen de termijnen van het bestek. Let op, als je geen vragen hebt gesteld, kun je later niet klagen dat zaken onduidelijk waren of dat je van een andere interpretatie bent uitgegaan.

3. Lees het bestek goed

Lees goed wat er in het bestek staat, tot achter de komma. Het bestek is leidend. Indien je inschrijving niet aan de eisen voldoet, dan doe je niet mee.

4. Termijnen en volledigheid

Termijnen zijn heilig. Het te laat of onvolledig insturen heeft onherroepelijk uitsluiting tot gevolg. Zorg dus dat je tijdig en volledig bent.

5. Werk zorgvuldig

Let er ook op dat alle documenten en bijlagen die moeten worden toegevoegd bij de inschrijving compleet zijn en daadwerkelijk worden verstuurd zoals in het bestek genoemd is.

6. Samenwerken

Is de opdracht te groot of kun je niet alle onderdelen van de opdracht zelf uitvoeren? Geen probleem. Het is vaak mogelijk met meerdere partijen als één combinatie op een aanbesteding in te schrijven. Het nadeel is dat je niet meer zelfstandig kan meedoen.

7. Tijdig klagen

Indien je je niet kunt vinden in de keuze van de partij(en) aan wie gegund wordt, dan moet je dat binnen een redelijke termijn in een kort geding aanhangig maken.

In de Aanbestedingswet is opgenomen dat die termijn in ieder geval 20 kalenderdagen, dus geen werkdagen, moet zijn. Een langere termijn is mogelijk als dat is opgenomen in het bestek.
Ook hier geldt: start je niet binnen deze termijn een kort geding, dan ben je te laat.

8. Inschrijven is bindend

Meedoen met een aanbesteding betekent in beginsel dat je de voorwaarden accepteert.
Heb je ingeschreven op een aanbesteding en je bent het niet geworden, dan kunt je niet klagen dat de condities niet redelijk waren. Maar wel over een onjuiste toepassing van de condities.

9. Aanbesteding kan een vrijwillige keus zijn van marktpartijen

Aanbesteden is verplicht voor publiekrechtelijke instellingen. Gewone marktpartijen zijn daartoe niet verplicht, maar kunnen toch kiezen voor een vrijwillige aanbestedingsprocedure of een procedure die daar op lijkt.

Ook dan zijn de gelijkheids- en transparatiebeginselen van toepassing, tenzij dit expliciet is uitgesloten en er geen bijzondere omstandigheden zijn, waardoor uitsluiting van die beginselen onredelijk is.